Actualitat >

Notícies

Debatem sobre la importància de la comunicació entre professionals de la salut i pacients en una nova sessió tècnica

El Consorci de Salut i Social de Cataunya (CSC) va celebrar, el passat 19 de gener, la primera sessió tècnica de l'any sota el títol "Com millorar la comunicació entre el professional de la salut i el pacient per a la millora de la qualitat de l'atenció", on diverses professionals del sector van aportar la seva experiència i expertesa aplicada a aquest àmbit.

La sessió va comptar amb la participació d'Eulàlia Hernández, doctora en Psicologia, professora i investigadora en salut digital de la Universitat Oberta de Catalunya, i coordinadora de la Red Española de Alfabetización para la Salud; Mònica Fernández Aguilera, periodista, comunicadora i responsable de Comunicació Interna al Consorci Sanitari Integral i coordinadora d'Alfabetització per a la Salut a la Xarxa d'Hospitals Promotors de la Salut, i Mireia Vicente García, directora d'Infermeria de la Fundació Sanitària de Mollet.

La primera a intervenir ha estat Eulàlia Hernández, amb la ponència "Alfabetització per a la salut i comunicació. Salut digital o comunicació digital?". En la seva intervenció, Hernández ha parlat sobre què entenem per alfabetització per a la salut en el context actual, sobre quin és el paper de la comunicació i sobre quines són les eines digitals que canvien la forma de comunicar-nos i de tenir cura. "Fins al 2009, la comunitat acadèmica i la professió sanitària no es van plantejar el fet que potser no eren les persones les que no sabien comunicar-se amb el sistema de salut", sinó que era el mateix sistema el que no oferia la informació de manera planera per arribar a tota la població. Malgrat les eines digitals que propicien el contacte amb els pacients, Hernández ha recordat que és cabdal saber què es vol comunicar i com. "Hem de saber què comuniquem a l'hora de dissenyar l'estratègia de l'ús de la tecnologia".

Tot seguit, ha intervingut Mònica Fernández Aguilera -que també moderava la sessió- amb la xerrada "Reptes i aprenentatges de les intervencions per a la millora de la comunicació en l'entorn sanitari (eines d'alfabetització per la salut)", en què ha exposat el gran repte dels professionals de salut: aconseguir que els pacients i els seus familiars o cuidadors surtin de la visita amb la informació necessària per continuar amb la seva cura. Fernández ha recordat que "com menys entenen els pacients, més mortalitat tenim perquè aquests desconeixen les conseqüències de no seguir el tractament". Durant la seva intervenció, Mònica Fernández ha remarcat que "la comunicació en l'entorn sanitari inclou professionals, fulletons informatius, senyalització, apps o l'atenció telefònica" i ha indicat que el problema no és que els pacients no estiguin alfabetitzats, sinó que "no sap moure's per aquest entorn".

En aquest sentit, Mireia Vicente García, última a intervenir amb la ponència "Què hem après? Anàlisi d'una experiència: implementació de la campanya ASK Me 3 a la Fundació Sanitària de Mollet", ha parlat d'una de les eines que es fa servir per millorar la comunicació en l'entorn sanitari, la campanya ASK Me 3, traduïda i validada a Catalunya com "Fes sempre tres preguntes al teu professional de salut" ("què tinc, què he de fer i per què ho he de fer"), que a la Fundació Sanitària de Mollet han implementat com "Salut sense dubtes".  Mireia Vicente ha remarcat que aquest tipus d'iniciatives "promociona l'autonomia de les persones ateses i funciona com a palanca de canvi per deixar enrere el model de salut paternalista".

Podeu recuperar el vídeo de la sessió en aquest enllaç.