Actualitat >

Notícies

Intervenció del CSC a la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

La directora de l'Àrea Associativa del CSC, Palmira Borràs, va intervenir, el passat divendres, a la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions del Parlament, on van comparèixer diversos experts per abordar la salut mental i les addiccions des del vessant sanitari. Durant la seva intervenció, va posar èmfasi en la necessitat de garantir un consens polític i parlamentari que faciliti un gran pacte en aquest àmbit.

Així mateix, Borràs va demanar una acció de govern orientada a resultats i amb una dotació pressupostària per a Salut i Drets Socials que permeti cobrir la cartera de serveis i el desenvolupament d'una xarxa comunitària per a l'atenció a la salut mental i les addiccions. En aquest sentit, va apuntar a la necessitat de consolidar instruments com l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària (AISS) i el Pla integral, que, segons va apuntar, requereix un compromís de govern per fer realitat l'acció interdepartamental.

Durant la seva compareixença, la directora de l'Àrea Associativa va fer referència al model que defensa el CSC, que és inclusiu, amb entitats de titularitat pública i privada sense afany de lucre, i que promou una atenció de qualitat, des de la transparència i amb retiment de comptes. "El problema que tenim no és de model, sinó d'establir bé les prioritats," va assegurar.

La Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions es va constituir el març de 2021 amb l'objectiu de garantir un model d'atenció públic integrat, amb la persona al centre, amb un marcat caràcter preventiu, d'assistència, rehabilitació i benestar, d'enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de la salut mental i les addiccions.