Actualitat >

Notícies

Més de trenta experiències innovadores, a la VIII Jornada d'Innovació en Atenció Primària

Més de dos-cents cinquanta professionals de l'Atenció Primària s'han reunit avui, a la Facultat de Medicina de l'Hospital Clínic, amb motiu de la VIII Jornada d'Innovació en Atenció Primària, organitzada per La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Sota el lema 'Canvis organitzatius per millorar el model d'atenció a les persones', la trobada ha tingut com a objectiu compartir experiències innovadores, desenvolupades recentment a la xarxa d'atenció primària i comunitària concertada per afrontar els reptes del sistema sanitari. La jornada ha comptat amb la presència del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui ha encoratjat els assistents a incorporar aquestes bones pràctiques, a organitzar-se, a empoderar-se i a prestigiar l'atenció primària.

En total, s'han presentat més de trenta iniciatives de diferents entitats que han innovat en els àmbits de la cura de la ciutadania i l'experiència del pacient, la gestió de les persones i la cura dels professionals, i l'autonomia de gestió. Així, s'ha volgut fer palès el ferm compromís de les entitats concertades amb un sistema de salut capaç d'afrontar els reptes de futur, tot incorporant els elements d'innovació que han de donar resposta a les necessitats de les persones, la comunitat i els professionals, des dels diferents territoris.

Per poder seguir treballant en aquesta línia, el sector concertat ha aprofitat la jornada per demanar que l'enfortiment de l'atenció primària i comunitària sigui una prioritat de l'actual govern. En aquest sentit, s'ha instat a l'executiu a fer efectiu el seu compromís d'establir les mesures necessàries, com ara destinar el 25% del pressupost de Salut a l'atenció primària, perquè l'AP esdevingui realment l'eix central del sistema i es pugui continuar desplegant la cartera de serveis, garantir l'equitat i reforçar la seva capacitat de resolució.

Els equips d'atenció primària són el primer nivell d'assistència a les persones, on es resolen els problemes de salut més freqüents, per la qual cosa el seu paper és determinant a l'hora de millorar l'estat de salut de la població, assegurar l'accessibilitat i garantir  la sostenibilitat del sistema de salut. A aquests reptes s'afegeixen, com s'ha anat repetint al llarg de la jornada, els derivats de la pandèmia per Covid-19, que ha suposat un canvi de paradigma en l'atenció a les persones i en la cura dels professionals. En aquest context, els assistents a la jornada han coincidit en el fet que cal una revisió del model d'atenció primària i comunitària, en clau de sistema integral de salut, per tal d'afrontar els nous reptes i reformular-lo amb les experiències que s'hagin demostrat exitoses, tot adaptant-lo a les noves necessitats de la ciutadania.

En aquest escenari, els elements innovadors es revelen clau per abordar les transformacions necessàries, transformacions que ja estan liderant les entitats d'atenció primària concertades i que s'agrupen en els tres eixos entorn dels quals s'han presentat les experiències d'avui.

Cura de la ciutadania i experiència del pacient

En el primer bloc de la jornada, s'han presentat experiències dirigides a superar les barreres que dificulten l'accés a l'atenció i a recuperar la confiança de la població. Les diferents iniciatives exposades han posat de manifest la rellevància d'incorporar la visió comunitària i d'implementar estratègies autoorganitzatives, aprofitant la capacitat d'adaptació dels equips, per oferir, des de la proximitat, una millor resposta a les necessitats del territori.

S'han mostrat, igualment, noves estratègies en l'assistència a les persones amb sentiment de solitud i/o aïllament social, on les noves tecnologies poden ajudar a millorar l'atenció a aquest col·lectiu, cada vegada més nombrós i que, segons s'ha assenyalat en aquesta primera part de l'acte, requereix més visibilitat. L'aplicació de nous formats digitals també està resultant molt útil en l'atenció a les persones amb malaltia crònica, ja que permet empoderar-les i fomentar l'autocura.

Finalment, s'ha posat èmfasi en els beneficis d'incorporar l'experiència del pacient, ja que facilita una atenció més humanitzada i permet treballar en la prevenció i la  promoció de la salut des de la proximitat. També s'ha fet referència a la necessitat de fer realitat l'estratègia de decisions compartides entre professionals i usuaris, i de millorar la integració dels diferents nivells assistencials per afavorir la continuïtat en l'atenció.

Gestió de persones i cura de professionals

En el segon bloc de la jornada, s'ha apuntat a la selecció, fidelització i promoció de professionals com a elements estratègics en les organitzacions i, en aquest sentit, s'ha posat de manifest la necessitat d'establir un equilibri entre la cura del professional i l'exigència en l'assoliment de resultats.

Així, bona part de les experiències presentades en aquest bloc han girat entorn de la promoció del benestar emocional dels equips, desenvolupades, majoritàriament, arran de la pandèmia i la seva afectació en la salut mental dels professionals. També s'han compartit iniciatives sobre la conciliació, basades en la flexibilització d'horaris i el teletreball.

S'han exposat, igualment, experiències dirigides a cohesionar l'equip, amb iniciatives de mentoratge, per a una millor acollida dels nous professionals, així com actuacions per consolidar la cultura de la cura. En la mateixa línia, s'han presentat experiències en relació amb el monitoratge del clima laboral i la resolució de conflictes.

Autonomia de gestió de l'equip i els professionals

L'autonomia dels equips i els professionals és un dels aspectes més reivindicats per l'atenció primària, tal com s'ha pogut comprovar al tercer bloc de la jornada. La capacitat de gestionar el seu dia a dia, els recursos, les persones, la compra de serveis diagnòstics o altres productes... incrementa la capacitat de resolució de l'equip i millora, per tant, l'atenció. S'han presentat, en aquest sentit, experiències entorn de l'autogestió, microadaptades a cada realitat poblacional, que han permès apropar els serveis a la ciutadania i resoldre problemes que, fins al moment, tenien difícil solució.

També s'han compartit els avenços en el desenvolupament competencial dels professionals en els equips, en àmbits com l'atenció als infants, i s'han pogut conèixer experiències entorn de la incorporació de nous perfils professionals, amb les dificultats i les oportunitats que això ha comportat. Així mateix, s'ha demostrat que optimitzant les competències de tots els membres de l'equip es pot aconseguir una millor resolució d'un procés assistencial.

Aquest tercer bloc també ha servit per reflexionar entorn del problema de la manca de professionals al sector sanitari. Més enllà dels canvis organitzatius per optimitzar les competències de totes les persones que formen els equips d'atenció primària, s'ha manifestat la necessitat d'assolir un compromís per harmonitzar les polítiques de recursos humans de totes les entitats del SISCAT i promoure aliances col·laboratives que evitin la competència en la captació de talent.

Les entitats que han presentat experiències a la VIII Jornada d'Innovació en Atenció Primària han estat les següents: Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Parc Taulí H. Universitari, Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSBE), Consorci Sanitari del Maresme, Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social, Badalona Serveis Assistencials, Fundació Hospital Puigcerdà, Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA), ACEBA, Corporació de Salut Maresme i la Selva, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), Vallplasa Atenció Primària, EBA Centelles i els  EAP Vallcarca-Sant Gervasi, Vic i Sarrià.