Actualitat >

Notícies

El CSC, al grup d’experts per a la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària

El Govern de la Generalitat ha aprovat, recentment, la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, un pas més per a la creació d'aquest òrgan, que ha de garantir l'atenció integrada a les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general, a totes les persones amb necessitats complexes. Per al disseny i posada en marxa d'aquesta agència, s'ha constituït un grup d'experts, del qual formarà part Victòria Coll, directora de l'Àrea d'Envelliment i Benestar del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), qui aportarà els seus coneixements i experiència en l'àmbit de l'atenció domiciliària. 

La memòria preliminar recull com la pandèmia ha posat de manifest, més que mai, la necessitat d'adaptar i transformar el sistema de serveis socials i el sistema sanitari a la realitat demogràfica actual i a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, l'Agència haurà de promoure la qualitat de vida, l'apoderament i l'autonomia personal.

Per fer-ho, es fixa com a objectius millorar l'experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en l'entorn familiar i comunitari. Una de les línies a treballar, en aquest sentit, serà "Enfortir i integrar els serveis i suports d'atenció domiciliària per garantir el dret a viure de forma independent a la comunitat, en les millors condicions de salut i qualitat de vida", tal com es recull a la memòria.

Enllaços relacionats