Actualitat >

Notícies

El bon govern, a la darrera píndola sobre la responsabilitat social en l'abordatge de la Covid-19

La darrera píndola informativa sobre la responsabilitat social en l'abordatge de la Covid-19 aborda els canvis que l'epidèmia ha provocat en aspectes relacionats amb el bon govern i es proposen sis noves oportunitats en el futur inmediat. Amb aquesta píndola, es tanca la sèrie de 7 píndoles informatives que ha elaborat el Grup Promotor RS-CSC amb l'objectiu de visbilitzar la tasca que des d'aquest àmbit s'ha fet per part del sector sanitari i social, així com detectar les noves oportunitats sorgides un cop ens trobem en l'anomenada nova normalitat. Aquestes píndoles informatives són:


El Grup Promotor RS-CSC que ha elaborat les píndoles està format per:

  • Elisabet Asensio, coordinadora d'RSC de Badalona Serveis Assistencials
  • Cristina Iniesta, adjunta a Gerència del Parc de Salut Mar
  • Maria Mateu, cap d'RSC de l'Hospital Clínic de Barcelona
  • Isabel Ramon, metgessa adjunta i responsable RSC del Consorci Hospitalari de Vic
  • Marcel Esteve, procés de participació-atenció al ciutadà del Consorci Sanitari Integral
  • Clara Finazzi, cap de la unitat Agenda 2030 i ODS de la Diputació de Barcelona
  • Ana Rodríguez Cala, direcció d'estratègia i RSC a l'Institut Català d'Oncologia
  • Marta Moles, secretària tècnica i responsable d'RS del CSC