Actualitat >

Notícies

Compromís CSC 2019 amb la Responsabilitat Social i els ODS

En el seu Pla Estratègic 2019-2022, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) adquireix un compromís amb la Responsabilitat Social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es va traduir en diverses accions que ara es mostren en un informe d'activitat d'aquest àmbit obert i disponible per a tothom. EL document recull les accions del CSC en l'àmbit de bon govern, amb la societat, en aspectes de medi ambient, en l'àmbit econòmic i en el laboral. Totes aquestes accions segueixen la política de responsabilitat social adquirida per l'entitat i que formen part de la seva pròpia essència. Consulta l'informe d'activitat aquí:

A banda d'aquest informe, a la web del CSC es poden consultar les diferents iniciatives de responsabilitat social, incloses aquelles que s'han posat en marxa en el marc de l'epidèmia per coronavirus. A més, es troben enllaços d'interès en l'àmbit de la responsabilitat social, així com vídeos, documents i recursos útils en aquesta temàtica.

Enllaços relacionats