Actualitat >

Notícies

Es pot demanar a un/a candidat/a a una oferta de treball si ha passat la Covid-19?

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha detectat certes pràctiques en l'àmbit de la contractació laboral consistents en sol·licitar informació als candidats sobre si han passat la COVID-19 i si han desenvolupat anticossos com a requisit per tal d'accedir al lloc de treball. En aquesta situació, l'AEPD ha emès un comunicat que els experts en protecció de dades del CSC han analitzat i resumit per aclarir que pot passar en aquests casos i perquè no es poden demanar aquestes dades. En aquesta mateixa línia però des d'un punt de vista laboralista, la patronal CAPSS també ha redactat una de les seves circulars per tal d'aclarir a nivell més legislatiu el què suposa aquesta pràctica. Aquí podeu accedir a la circular de la patronal CAPSS i a l'anàlisi de l'Àrea de Protecció de Dades: