Actualitat >

Notícies

Publicada la memòria del CSC i la patronal CAPSS

El passat 17 de juny, es va celebrar la Junta General del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l'Assemblea General de la patronal CAPSS, en ella es va aprovar la memòria d'activitats de l'entitat, que ja es pot consultar on-line. La memòria compta amb un resum de les activitats principals separades per mesos i amb les reflexions del president del CSC, Manel Ferré, i el director general del CSC, José Augusto García Navarro, sobre els nous reptes de l'organització. A més, s'hi troben les xifres més destacades de cadascuna de les àrees del CSC i la seva cartera de serveis, entre d'altres informacions. Enguany, la memòria també compta amb un resum del Pla Estratègic del CSC 2019-2022 i la seva nova missió, visió i valors, així com un espai dedicar al compromís de l'entitat amb la Responsabilitat Social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Enllaços relacionats