Actualitat >

Notícies

El paper de l'espiritualitat en l'àmbit sanitari centra la darrera Sessió Tècnica CSC

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assenyalat la utilitat de considerar la relació entre espiritualitat i salut dins de l'enfocament preventiu, diagnòstic i de rehabilitació. I és que l'interès per l'esperitulaitat i l'augment de la investigació i de les publicacions científiques en aquest àmbit ho han convertit en un tema cada cop més seguit, així el CSC hi va dedicar la seva sessió tècnica del passat dijous, on va comptar amb Mariola Bernal com a ponent, una experta en la temàtica que va emmarcar aquesta xerrada també en la situació de pandèmia provocada pel coronavirus. La sessió es va realitzar en castellà i ja es pot recuperar en vídeo.

Durant la ponència, Bernal va explicar aquest creixement de la investigació i els efectes de l'espiritualitat en la salut dels pacients, així com la relació amb la ciència i amb els centres docents de salut de l'espiritualitat. D'aquesta manera, Bernal va explicar com contribueix la dimensió espiritual a la millora de la qualitat i la sostenibilitat dels serveis sanitaris i socials, comparant també la situació d'Espanya respecte a altres països en aquesta qüestió. La sessió va generar un posterior espai de debat i reflexió amb tots els ponents on es va veure com aquest tema està cada cop més present entre els professionals del sector salut i social.

Enllaços relacionats