Actualitat >

Notícies

Tres professionals del CSC són designades com a delegades de la consellera de Salut per assumir la coordinació social de diferents centres a Barcelona, Baix Llobregat i les Terres de l'Ebre

La implicació del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en la crisi sanitària i de l'àmbit social provocada per l'epidèmia de coronavirus ha estat màxima des del primer moment. Ara, i en línia a les diferents actuacions com a entitat experta en el sector social, tres professionals de l'equip del CSC han estat designades com a delegades de la consellera de Salut, Alba Vergés, per assumir la coordinació  de les actuacions en matèria social als centres socials de caràcter residencial al sector sanitari de Barcelona Nord, del Baix Llobregat Nord i de les Terres de l'Ebre. Victòria Coll, Lourdes García i Íngrid Roca, han assumit les tasques corresponents des d'aquest mateix dilluns i han estat escollides per la seva àmplia trajectòria en l'àmbit social i el seu coneixement en la gestió de centres i d'atenció a la gent gran.

En aquest context d'emergència sanitària i social, assumir aquesta tasca suposa una gran responsabilitat en un moment de complexitat en els centres d'atenció a la gent gran. Una mostra més de la implicació del CSC en aquesta crisi, per la qual ja s'han portat a terme diferents actuacions importants en l'àmbit de les residències i centres d'atenció a la gent gran, com ara la intervenció d'urgència en la residència Sant Adrià del Besòs, la creació i gestió d'una borsa de treball per a professionals per a les residències, la formació d'aquelles persones que es vulguin incorporar als centres d'atenció a la gent gran o, aquesta mateixa setmana també, la gestió de la residència Llars Mundet per a persones grans sense coronavirus. Tot plegat en línia al compromís del CSC amb el sector i com a entitat socialment responsable.