Actualitat >

Notícies

Reactivat el Grup de Treball per a la contractació socialment responsable en el sector salut

L'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) comparteixen un fort compromís amb la societat, fruit del qual sorgeixen iniciatives com la del Grup de Treball per a la contractació social i ambientalment responsable en l'àmbit de la salut. Aquest grup ja va fer una important tasca al 2018 que va culminar amb la presentació d'un document de conclusions de l'estudi sobre aplicació de les noves guies i clàusules de contractació social i ambiental.

Ara, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2017, de contractes del Sector Públic i essent conscients de la importància, però alhora, dificultat, d'incorporar aspectes socials i ambientals en les licitacions, s'ha cregut convenient reprendre el grup de treball amb l'objectiu de posar en comú els avenços i dificultats de les entitats en la incorporació d'aquests criteris en les licitacions; aprofundir en la matèria i incloure l'anàlisi dels impactes exteriors que pot tenir la contractació pública i incidir en l'estudi del cicle de vida dels productes o serveis que s'adquireixen; així com donar suport al treball sobre plecs concrets per donar la màxima aplicabilitat als conceptes. D'aquesta manera, el Grup de Treball s'ha reunit aquest dimarts i ho tornarà a fer periòdicament. Tot plegat per mirar de donar les eines necessàries a les entitats del sector per tal d'introduir aquests tipus de clàusules en les seves licitacions.