Actualitat >

Notícies

Un nou article del SEPPS apunta baixos nivells de coordinació en xarxes de serveis de salut a Colòmbia

L'article Care coordination in two of Bogota's public healthcare networks: A cross-sectional study among doctors acaba de ser publicat per la prestigiosa revista International Journal of Care Coordination. L'article és producte de la col·laboració entre el Servei d'Estudis (SEPPS) del CSC i  la Universitat del Rosario (Colòmbia) en el marc del projecte: Impacto de les estratègies de integración de la atención en redes de Servicios de salud de América Latina-Equity-LA II.

La millora de la coordinació de l'atenció és una prioritat del sistema de salut a Colòmbia, on es relaciona la seva absència amb la pèrdua de qualitat i eficiència. L'article analitza l'experiència i percepció de la coordinació clínica entre nivells d'atenció dels metges i quins factors estan associats, mitjançant l'aplicació del qüestionari COORDENA a metges d'atenció primària i hospitalària de dues xarxes públiques de serveis de salut de Bogotà.

Els resultats mostren una  limitada experiència i baixa percepció de la coordinació clínica  per part dels metges. Així, els nivells de transferència de la informació clínica i de coordinació de la gestió clínica són limitats amb dèficits en el seguiment dels pacients i llargs temps d'espera per a l'atenció especialitzada. Com a factors associats a la percepció de coordinació clínica entre nivells  s'identifiquen factors sociodemogràfics (com ser dona, tenir més de 50 anys i ser metge especialista), laborals (tenir menys d'un any d'experiència laboral, treballar menys de 20 hores setmanals al centre), d'actitud davant la feina (satisfacció), organitzatius, com ara tenir temps disponible per realitzar tasques de coordinació i no identificar limitacions a la pràctica clínica imposades per les asseguradores sanitàries.

Els resultats procedeixen de la línia de base del projecte internacional Impacto de las estratègies de integración de la atención en redes de Servicios de salud en América Latina (Equity-LA II), finançat  per la EU, i coordinat pel Servei d'Estudis del CSC, en el que participen sis països d'Amèrica Llatina i dos europeus. Signen l'article Andrés Daniel Gallego, Ángela María Pinzón, Amparo Susana Mogollón, Carol Ximena Cardozo (Universidat del Rosario, Bogotá) i Ingrid Vargas i María Luisa Vázquez (Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, CSC).