Actualitat >

Notícies

Nou article del SEPPS sobre l'ús de mecanismes de coordinació clínica en xarxes de serveis de salut Colòmbia

Gaceta Sanitaria ha publicat Factors que influeixen en l'ús de mecanismes de coordinació entre nivells assistencials a Colòmbia, article liderat pel Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i desenvolupat en col·laboració amb la Universitat del Rosario (Colòmbia).

L'article analitza els factors que influeixen en la utilització dels mecanismes de coordinació clínica entre nivells d'atenció en dues xarxes de serveis de salut de Bogotà (Colòmbia) a partir d'un estudi qualitatiu basat en entrevistes i grups focals a diversos actors socials (professionals de la salut, administradors i gerents). Els resultats van mostrar una limitada implantació de mecanismes de coordinació clínica entre nivells en les xarxes d'estudi. Predominaven els mecanismes de coordinació d'informació com el formulari de referència / contrarreferència (interconsulta) i l'informe d'alta hospitalària, en tant que, mecanismes de gestió clínica només per a l'atenció materno-perinatal. Es van identificar problemes per al seu ús relacionats amb factors organitzatius (falta de temps, rotació del personal, ús amb fins administratius i dèficit de recursos tecnològic) i relacionats amb els professionals (desinterès). Com a conseqüència, s'identificaven una limitada coordinació clínica (limitada transferència d'informació i seguiment de l'atenció) i problemes en la qualitat de l'atenció (retards en diagnòstics i tractaments). Aquests resultats assenyalen cap a possibles intervencions de millora.

Els resultats parteixen del projecte Equity LA II d'investigació: Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina-Equity LA II, finançat per la Unió Europea i coordinat pel SEPPS, en el qual participen sis països d'Amèrica Llatina i dos europeus, i en el cas d'aquest article posen el focus a Colòmbia. Signen l'article la directora del SEPPS, María Luisa Vázquez; la investigadora permanent del SEPPS, Ingrid Vargas; Heisel Glòria León Arce i Amparo Mogollón (Universitat del Rosari, Bogotà). L'article forma part de la tesi doctoral: Coneixement i ús dels mecanismes de coordinació entre nivells assistencials en xarxes de serveis de salut de Colòmbia, desenvolupada per Glòria León i dirigida pel SEPPS.