Actualitat >

Notícies

Coneix la incidència de normatives sectorials en el dret de la contractació pública

Després de més d'un any de l'aplicació pràctica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) s'ha anat detectant la incidència de diverses normatives sectorials que en alguns casos, fins i tot, entren en conflicte amb la LCSP. És per això que el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha organitzat una jornada gratuïta i oberta a tot el sector per tal d'identificar quines remissions conté la LCSP a altres disciplines del dret tals com el dret de la competència, secrets empresarials i dret laboral. La jornada se celebrarà el pròxim 12 de novembre al matí al Palau Macaya de Barcelona i  s'exposaran aquests punts de connexió des de la perspectiva de la contractació pública com des de les altres perspectives del dret.

Per fer-ho, la sessió s'organitzarà en tres blocs i comptarà amb Gemma Enfedaque, secretària tècnica de la Junta Consultiva Administrativa de Contractació Pública, qui exposarà tota la part relativa a la LCSP; Susana Grau, cap de l'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència; Mònica López, advocada experta en propietat industrial i intel·lectual; José María del Valle, advocat expert en propietat industrial i intel·lectual; i Francesc José Maria, advocat expert en dret laboral. Les inscripcions són gratuïtes però és necessari omplir-la per l'aforament de la sala.

9:00h - 9:15h Benvinguda a càrrec de Manel Ferré, president del CSC

9:15h - 10:45h Bloc 1: Afectació dels drets de la competència respecte a la contractació pública

10:45h - 12:00h Bloc 2: Interpretació de l'abast de la confidencialitat des del punt de vista dels secrets empresarials en la contractació pública

12:00h - 12:30h Pausa-cafè

12:30h - 14:00h Bloc 3: Interpretació de la contractació pública des del punt de vista del dret laboral així com possibles limitacions i conflictes

14:00h - 14:10h Cloenda a càrrec de Paula Hors, directora del SACAC

Ponents

  • Gemma Enfedaque, secretària tècnica de la Junta Consultiva Administrativa de Contractació Pública, que exposarà tota la part relativa a la LCSP
  • Susana Grau, cap de l'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència
  • Mònica López, advocada experta en propietat industrial i intel·lectual
  • José María del Valle, advocat expert en propietat industrial i intel·lectual
  • Francesc José Maria, advocat expert en dret laboral