Actualitat >

Notícies

Consulta el document per a la preparació i administració de fàrmacs perillosos

El Document de consens per a gestionar la preparació i administració de fàrmacs perillosos en  centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya elaborat pel Grup de Treball de Fàrmacs Perillosos del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) es troba disponible on-line de forma íntegra. És un document que proporciona les recomanacions preventives per a la manipulació  de  medicaments  perillosos,  aportant  seguretat  clínica,  laboral  i  legal.

A més, aquesta guia recull  uns  criteris comuns aplicables de forma realista a la majoria de centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya, tenint en compte les diverses possibilitats d'actuació per adaptar-se a les diferents realitats del  sector  i  donant  compliment  als  requeriments  legals  vigents  en  cada  moment.  I sempre sense deixar d'assegurar la protecció del professional que ha de garantir també la seguretat del pacient. Aquest  document  doncs pretén  donar  unes pautes  d'actuació  en  front  dels  fàrmacs  perillosos  existents i uns criteris per a la presa de decisions en els fàrmacs de nova classificació de risc posterior a l'edició d'aquesta guia.