Actualitat >

Notícies

Premi extraordinari de doctorat a la tesi sobre continuïtat assistencial elaborada al CSC

La tesi doctoral Continuïtat assistencial entre nivells de'atenció en diferents àrees sanitàries del sistema nacional de salut de Catalunya: la perspectiva del pacient Sina Waibel, investigadora del Servei d'Estudis del CSC ha rebut el premi extraordinari de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La Dra. Waibel va elaborar la tesi  el marc de la línia de recerca en avaluació de la integració assistencial liderada pel Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), i desenvolupada en col·laboració amb el Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA). La UAB especifica que aquest premi "posa en valor les tesis que han rebut la qualificació d'excel·lent Cum Laude" i que "han destacat per la seva aportació i avenç". Waibel es va incorporar inicialment com a becària del SEPPS,  i gràcies a la seva bona recerca es va integrar a l'equip com a investigadora, fins que va elaborar la seva tesi doctoral dirigida per M Luisa Vázquez i Ingrid Vargas, directora i investigadora del SEPPS.

La tesi, que també ha rebut menció europea, buscava analitzar la perspectiva de l'usuari sobre la continuïtat entre nivells assistencials en diferents àrees del sistema sanitari català, i identificar els factors que influeixen i les conseqüències sobre la qualitat de l'atenció,  amb la finalitat de contribuir a la seva millora en el sistema. I a les seves conclusions, la tesi de Waibel apunta que "el pacient és capaç de percebre els tres tipus de continuïtat assistencial referint-se a atributs concrets de cada dimensió" i que aquests tipus "semblen estar relacionats entre ells; particularment la continuïtat de la informació que afecta la continuïtat de gestió clínica" però també assenyala que s'identifiquen "algunes interrupcions en la continuïtat" i s'identifiquen diversos factors que hi influeixen, aquesta identificació i les seves conseqüències que es reflecteixen a la tesi "serveixen per indicar on hi ha marge de millora" el que suposa una informació molt valuosa i interessant per als directius i professionals de les organitzacions sanitàries. Des del Servei d'Estudis del CSC es dirigeixen diferents projectes de tesis en el marc de les línies de recerca que desenvolupa, centrades en l'anàlisi de les polítiques de salut i serveis sanitaris per aportar nou coneixement que contribueixi a l millora sistema sanitari català.

Els resultats d'aquest treball de recerca es van publicar en quatre articles en revistes internacionals:

  • Waibel S, Henao D, Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. What do we know about patients' perceptions of continuity of care? A meta-synthesis of qualitative studies. Int J Qual Health Care. 2011; 24(1):39-48
  • Waibel S, Vargas I, Aller MB, Gusmão R, Henao D, Vázquez ML. The performance of integrated health care networks in continuity of care: a qualitative multiple case study of COPD patients. International Journal of Integrated Care. 2015;15(3)
  • Waibel S, Vargas I, Aller MB, Coderch J, Farré J, Vázquez ML. Continuity of clinical management and information across care levels: perceptions of users of different healthcare areas in the Catalan national health System. BMC Health Services Research. 2016;16:466
  • Waibel S, Vargas I, Coderch J, Vázquez ML. Relational continuity with primary and secondary care doctors: a qualitative study of perceptions of users of the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2018;18:257.