Actualitat >

Notícies

Èxit de la Conferència Internacional del Projecte Equity LA II, que va comptar amb alta presència internacional

Més de 150 assistents, salubristes, autoritats de salut, professionals dels serveis de salut, acadèmics/qes i investigadors/es de 11 països d'Amèrica Llatina i Europa van assistir al lliurament de resultats del projecte Equity LA II, investigació de sis anys de durada liderada pel Servei d'Estudis del CSC. Els equips van compartir els resultats en la conferència que es va realitzar a la Casa Central de la Universitat de Xile, els dies 26 i 27 de juny, organitzada per l'Escola de Salut Pública, Dr. Salvador Allende Gossens.

Una gran conclusió compartida de l'estudi ha estat que les contribucions d'aquest projecte són d'utilitat a escala global, donada l'escassa producció de coneixement a la regió sobre un problema rellevant per a tots els sistemes de salut com és la fragmentació. El projecte Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en l'exercici de les xarxes de serveis de salut en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina (Equity-LA II), finançat pel setè programa marc de la UE, va estudiar per sis anys amb un equip d'investigació internacional liderat pel Servei d'Estudis del CSC i constituït per països de l'Unió Europea (Espanya i Bèlgica) i Amèrica Llatina (Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Mèxic i Uruguai), maneres de superar la fragmentació i la escassa coordinació i integració clínica dels serveis públics de salut. Diverses intervencions van ser dissenyades i implementades en conjunt amb equips dels diferents nivells d'atenció en xarxes públiques dels sis països llatinoamericans participants a través d'una metodologia d'investigació acció participativa.

A més de comptar amb ponents internacionals, el gruix del seminari es va centrar en la presentació dels resultats més importants del projecte Equity-LA II. D'una banda, el disseny i implementació d'intervencions per a la millora de la integració de l'atenció mitjançant processos d'investigació acció participativa i d'altra banda, el resultat d'aquestes intervencions sobre la coordinació entre nivells, efectivitat, sostenibilitat i aplicabilitat a altres contextos. A la taula rodona sobre les lliçons apreses i recomanacions de polítiques per a la implementació d'estratègies d'integració de l'atenció, van participar integrants del projecte, un representant de l'OPS i altres de les autoritats sanitàries (secretaris de Salut, Ministeri de Salut) de tots els països participants.

Els resultats van ser exposats pels investigadors de cada país i comentats per professionals de les xarxes de serveis de salut dels diversos països assistents, en un ambient de reflexió que va permetre compartir experiències, analitzar-les i debatre-les amb els amb el públic assistent dels països participants de l'estudi i també d'altres països de la Regió, com Paraguai i Perú.

La inauguració va anar a càrrec dels representants de la Comissió Europea, Uli Wienrich, de l'OPS / OMS a Xile, i Mario Cruz Peñate; del cap de DIGERA del Ministeri de Salut, Héctor Fuenzalida; del director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya CSC, José Augusto García Navarro; i de la directora general del projecte, María Luisa Vázquez. Mentre que el tancament va anar a càrrec de la directora de l'Escola de Salut Pública, la doctora Verònica Iglesias i el rector de la Universitat de Xile, Ennio Vivaldi.

Sobre els resultats de l'estudi

La directora general del Projecte, la doctora María Luisa Vázquez, directora del Servei d'Estudis del (CSC), entitat coordinadora de l'estudi a nivell internacional, va destacar dins dels resultats com és que "contextos diferents pateixen de problemes semblants, tot i que amb factors que els aguditzen o els fan més difícils d'abordar; però que en tots aquests contextos es poden trobar solucions que entusiasmin als professionals a identificar i adoptar elements de millora". Va afegir que queda demostrada també la rellevància de desenvolupar estratègies de baix a dalt "bottom up", però sempre amb el suport de les jerarquies i directius de les institucions que són els que fan possible que aquestes intervencions es puguin desenvolupar.

Per la seva banda, la doctora Pamela Eguiguren, subdirectora de l'Escola de Salut Pública i Investigadora Principal del Projecte Equity LA a Xile, va assenyalar que la investigació proporciona antecedents rellevants, amb mesuraments qualitatives i quantitatives, respecte de la coordinació i continuïtat assistencial en sistemes de salut públics de la regió, en el context en què s'atorga prioritat política a la integració dels serveis de salut.