Actualitat >

Notícies

El CSC celebra una nova sessió tècnica centrada en els reptes de present i futur del col·lectiu mèdic

El CSC ha celebrat una nova sessió tècnica on s'ha analitzat l'evolució demogràfica del col·lectiu mèdic, fonamental per entendre i preveure els reptes i les necessitats de la professió. Marc Soler i Berenguer Camps, director general corporatiu i director del Gabinet d'Estudis Col·legials del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, ha estat els ponents d'aquesta sessió.

Berenguer Camps ha mostrat els resultats de les dades recollides i analitzades pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Dels 42.000 col·legiats que hi ha a Catalunya, el 85% es concentra a Barcelona, la franja d'edat que recull un percentatge major de metges és dels 55-64 anys i un 51,9% són dones, xifra que s'incrementa en les generacions més noves. Quant a la procedència, des del 2008 al 2018, cal destacar que el nombre de col·legiats nascuts a l'estranger s'ha incrementat un 61%, la majoria procedent d'Amèrica Llatina i el Carib (78,7%). Pel que fa a la inserció dels MIR, aquests treballen més hores que el conjunt de la professió i la pluriocupació tendeix a augmentar a mesura que avança la carrera. La majoria dels metges treballen al sector públic (42%) i concertat (34%), i un 19% ho fan al sector privat, concentrant-se el 54% en l'àmbit hospitalari, seguit del 28% en la primària.

A continuació, Marc Soler ha explicat que hi ha una demanda de metges per l'envelliment de la població i els canvis en la forma d'emmalaltir. Així mateix, Soler ha senyalat la problemàtica de l'envelliment dels professionals i d'homologar de l'especialitat, ja que un 27% dels metges que es van col·legiar al llarg del 2018 no tenen l'especialitat, d'aquests 3 de 4 són estrangers. Pel que fa a les jubilacions, en el 2018 es van jubilar 627 metges i un 56% serien recuperables perquè van prendre la decisió de jubilar-se per obligació, per la càrrega i pressió assistencial o perquè no se sentien prou valorats. El director general corporatiu del CoMB també ha afirmat que la percepció dels professionals en les decisions clíniques és de més complexitat i que els metges no se senten inclosos en el disseny de les prioritats i objectius de l'organització. Per acabar, Soler ha reflexionat sobre la importància de l'envelliment i la demografia, així com del treball en equip i els rols de l'equip assistencial per fer front als reptes i necessitats de la professió mèdica.

El vídeo de la sessió es pot recuperar al perfil de periscope del CSC. La propera sessió tècnica tindrà lloc el 16 de maig i se centrarà en la seguretat als pacients.

Enllaços relacionats