Maig 2019

  1. Consell Rector

  2. Comissió de Serveis Generals

  3. Sessió tècnica: seguretat de pacients

  4. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

  5. Comissió Permanent

  6. Grup de Treball de Responsables de Comunicació

  7. Subcomissió de Treball Social d'Aguts