Abril 2019

 1. Comissió del Sector d'Atenció Primària

 2. Comissió d'Atenció Intermèdia

 3. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

 4. Comissió de Responsables de Farmàcia

 5. Grup Promotor RS-CSC

 6. Comissió Permanent

 7. Comissió de Recerca Qualitativa

 8. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

 9. Comissió Tècnica Economicofinancera

 10. Comissió de les Direccions Assistencials

 11. Comissió de Gestió Social