D'acord amb la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol ciutadà pot sol·licitar informació institucional, econòmica o estadística d'un ens públic. Per sol·licitar informació del Consorci de Salut i Social de Catalunya que no hagueu pogut obtenir a través d'aquest Portal de la transparència, ompliu el següent formulari:

*Els camps són obligatoris