Objectius de Desenvolupament Sostenible

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) està compromés amb els ODS i, especialment, amb el ODS 3 Salut i Benestar. En el marc de les diferents iniciatives per l'impuls d'aquests ODS, el CSC celebrar el Fòrum de Salut i Benestar Social -conjuntament amb l'European Center for Peace and Development i la Universidad de Castilla-La Mancha- que suposa un punt de coneixement al voltant de l'ODS 3. En concret, l'edició del 2019 s'ha centrat en l'ODS 3.8: Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos finances, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones