Assemblea General

És el principal òrgan de govern de l'Associació Patronal i està constituïda pels representants de totes les institucions associades. Es reuneix, com a mínim, un cop l'any per aprovar la gestió anual i proposar les línies a seguir.

Estatuts

Descarregueu els Estatuts (PDF 106 kb)

President

  • Manel Ferré i Montañés

Secretari general i vocal

  • Rafael Lledó

Vocals

  • Alfredo García i Díaz
  • Joan Martí i López
  • Joaquim Monllau i Bayerri (vocal i secretari)
  • Josep M Padrosa
  • Xavier Pérez Berruezo
  • Pilar Otermín
  • Manel Valls i Martorell