Consultoria i gestió >

Projectes

Projecte de Desenvolupament i Implantació de Dispositius de Gestió en l'Àmbit de la EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) Matriu i dels Hospitals Universitaris Federals

São Luís de Maranhão, Santa Maria en Rio Grande do Sul, Natal., Brasil

Data d’inici:
Desembre 2014
Data de finalització:
Octubre 2016
Client:
EBSERH –Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Finançador: