Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

Trobades de salut pública del CSC

Descarregar >>programa

4 de maig. Sessió inaugural   

Desigualtats en salut (I): Anàlisi de la situació 

-    Anàlisi de les desigualtats en salut a Catalunya. Anna García-Altés, responsable de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l'AQuAS
-    L'abordatge de les desigualtats socials en salut a Barcelona. Carme Borrell, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona  

>>Presentacions

22 de juny

Salut en totes les polítiques 

-    Resultats del PINSAP i nou  Pinsap 2017 - 2020. Esteve Saltó, responsable del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) al territori de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
-    Salut en totes les polítiques, Miquel Angel Escobar, delegat del Govern a Barcelona   
-    Entorn urbà i salut. Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona 

>>Presentacions

28 de setembre

Desigualtats en salut (II): Respostes polítiques

-    Respostes des del govern de Catalunya. Joan Puigdollers, gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Sud del Servei Català de la Salut
-    Respostes a nivell local: Polítiques per reduir les desigualtats en salut a la ciutat de Barcelona. Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona 
-    Respostes des del sector de la salut. Maribel Pasarín, directora de l'Observatori de Salut Pública de l'ASPB 

>>Presentació

23 de novembre. Sessió de clausura

Medi ambient i salut  

-    La contaminació atmosfèrica i els seus efectes en la salut. Laia Font, del Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental de l'Agència de Salut Pública de Barcelona  
-    Programa de treball contra la contaminació de l'aire. Cristina Castells, directora de la Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona
-    Suport de la Diputació als municipis per l'estudi i la millora de la qualitat de l'aire. David Casabona, cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la  Diputació de Barcelona. 

>>Presentacions

Aquest programa ha estat elaborat per: Conrad Casas (Agència de Salut Pública de Catalunya), Maribel Pasarín (Agència de Salut Pública de Barcelona) Cristina Portolés (Corporació de Salut del Maresme i la Selva), Catalina Chamorro (Diputació de Barcelona), Davide Malmusi (Ajuntament de Barcelona) i Palmira Borràs i María Luisa Vázquez (Consorci de Salut i Social de Catalunya)

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions de Salut Pública del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.