Coneixement >

Catàleg de publicacions

Posicionament del Consorci Hospitalari de Catalunya en defensa del model sanitari català

Informes tècnics

Autor:
CSC
Pàgines:
63
Publicació:
2008

Document presentat el mes de novembre de 2008 en què el Consorci de Salut i Social de Catalunya (abans Consorci Hospitalari de Catalunya) repassa la situació de la sanitat catalana en referència al model d'organització i gestió, les polítiques de recursos humans i la participació del pacient.

Es tracta d'un treball en el que el Consorci, com a entitat associativa que agrupa prop de 200 centres assistencials que ha participat activament en la construcció de l'anomenat model sanitari català, proposa un seguit de mesures concretes destinades a actualitzar-lo, un cop aquest ha assolit la maduresa. 

Descarregar document (PDF 1,20 Mb)