Coneixement >

Catàleg de publicacions

Propostes del Consorci de Salut i Social de Catalunya per al futur del model de salut català

Altres publicacions

Publicació:
2010

El CSC signa aquest document, aprovat per la Comissió Permanent, per presentar les seves propostes als diferents grups polítics, davant la proximitat de les properes eleccions autonòmiques. El document recull diverses propostes, que abasten diferents àmbits d'actuació, adreçades a polítics, organitzacions sanitàries, professionals del sector, gestors i ciutadans.

Descarregar document (PDF 73,35 Kb)