Coneixement >

Catàleg de publicacions

Anàlisi de l'evolució del cost energètic durant el període 2010-2014 en 34 dispositius sanitaris de Catalunya

Altres publicacions, Informes tècnics

Autor:
Comissió de Serveis Generals del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)
Publicació:
08-11-2016