Coneixement >

Catàleg de publicacions

Guia de diagnòstics socials en l'àmbit de la salut

Altres publicacions

Autor:
Subcomissió de Treball Social Sociosanitari del CSC
Editor:
CSC
Pàgines:
20
Publicació:
2016

Aquest document és fruit del treball elaborat pels membres de la Subcomissió de Treball Social Sociosanitari del Consorci de Salut i Social de Catalunya iniciat l'any 2007 i, editat, amb posteriors revisions, l'any 2011. Actualment, s'ha vist la necessitat de realitzar una nova revisió i fer-ne la corresponent edició i difusió.

El document recull de forma consensuada una guia de diagnòstics socials en l'àmbit de la salut. Aquesta guia pretén ser un instrument des d'una perspectiva funcional i orientadora per tal de facilitar la intervenció dels professionals del treball social.

Descarregar document (PDF 659,94 Kb)