Coneixement >

Catàleg de publicacions

Aportació del CSC al desplegament de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

Llibres

Autor:
CSC
Editor:
CSC
Pàgines:
37
Publicació:
2010

Aquest document és fruit d'un treball col·lectiu en què han participat professionals del CSC i dels seus associats. Ha estat objecte d'estudi al Patronat de la Fundació S21, a la Comissió de gestió Social del CSC i al seu Consell Rector i s'ha aprovat formalment a la Comissió Permanent del 22 d'abril de 2010.

Demanar un exemplar en paper(ELIMINAR)