Coneixement >

Catàleg de publicacions

Sistemes de salut i les seves polítiques

Articles

Publicació:
10-10-2015

Ferré MJ, Borràs P, Vázquez ML. Atenció primària a Catalunya: avenços i reptes de futur. Annals de Medicina. 2019; 102 (2):53-55 

Bonfill X, Roqué M, Aller MB, Osorio D, Foradada C, Vives A, Rigau D. Development of quality of care indicators from systematic reviews: the case of hospital delivery. Implement Sci. 2013;8:42

Vargas I, Vázquez ML, de la Corte P, Mogollón AS, Unger JP. Reforma, equidad y eficiencia de los sistemas de salud en Latinoamérica. Un análisis para orientar la cooperación española. Informe SESPAS 2008. Gac Sanit. 2008; 22 (supl.1): 223-229

González B, Hernández I, Meneu R, Urbanos RM, Vázquez ML. Síntesis final y recomendaciones para las políticas. Informe SESPAS 2008 Mejorando la efectividad de las intervenciones públicas sobre la salud. Gac Sanit. 2008; 22 (supl.1): 244-253

Vargas I, Vázquez ML, Jané E. Equidad y reformas de los sistemas de salud en Latinoamérica. Cad Saude Publica, 2002; 18(4): 927-937

Pané O, Vargas I. La atención primaria y la administración local. ¿Es posible en España la implicación municipal en el gobierno de la atención primaria de salud? Aten Primaria. 2002; 30(9): 581-588

Segú JL, Solans P, Gavilán P, Vargas I, Ruiz B, Manté C. La utilització dels medicaments: la perspectiva dels proveïdors. Fulls Econòmics del Sistema Sanitari. 1999; 33:18-23.