Desembre 2019

  1. Comissió de Serveis Generals

  2. Comissió Tècnica Economicofinancera

  3. Comissió de Gestió Social

  4. Comissió Permanent

  5. Comissió de les Direccions Assistencials

  6. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

  7. Comissió de Responsables de Farmàcia

  8. Sessió Plenària de CAPSS