Setembre 2020

  1. Comissió de Serveis Generals

  2. 21 minuts amb Lluís Bohigas

  3. Comissió Permanent

  4. Comissió d'Atenció Intermèdia

  5. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

  6. Comissió de Gestió Social

  7. Subcomissió de Treball Social d'Aguts

  8. Comissió de Recerca Qualitativa

  9. Comissió del Sector d'Atenció Primària