Setembre 2019

  1. Comissió del Sector d'Atenció Primària

  2. Comissió d'Atenció Intermèdia

  3. Subcomissió de Treball Social d'Aguts

  4. Comissió Permanent

  5. Consell Rector

  6. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

  7. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

  8. Comissió de les Direccions Assistencials

  9. Comissió de Recerca Qualitativa