Juliol 2020

  1. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

  2. Comissió de Serveis Generals

  3. Subcomissió de Treball Social d'Aguts

  4. 21 minuts amb Antoni Plasencia

  5. Comissió de les Direccions Assistencials

  6. 21 minuts amb Caridad Pontes

  7. Comissió Permanent

  8. 21 minuts amb Manel del Castillo

  9. 21 minuts amb Chus Lamas