Juliol 2019

  1. Comissió de Gestió Social

  2. Comissió de les Direccions Assistencials

  3. Comissió de Serveis Generals

  4. Subcomissió de Treball Social d'Aguts

  5. Comissió d'Atenció Intermèdia

  6. Comissió Permanent

  7. Junta General Extraordinària del CSC