Abril 2020

  1. Comissió d'Atenció Intermèdia

  2. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

  3. Comissió Permanent

  4. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

  5. Comissió Tècnica Economicofinancera

  6. Comissió de Responsables de Farmàcia

  7. Comissió de Gestió Social