Actualitat >

Activitats i agenda

Jornada SACAC: "La incidència de diverses normatives sectorials en el dret de la contractació pública"

Data d’inici:
dimarts, 12 novembre 09:00
Data fi:
dimarts, 12 novembre 14:15
Lloc:
Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona)

PROGRAMA

Després de més d'un any de l'aplicació pràctica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) s'ha anat detectant la incidència de diverses normatives sectorials que en alguns casos, fins i tot, entren en conflicte amb la LCSP.
És per això que la present jornada pretén identificar quines remissions conté la LCSP a altres disciplines del dret tals com el dret de la competència, secrets empresarials i dret laboral.
En aquest sentit, en la jornada s'exposaran aquests punts de connexió des de la perspectiva de la contractació pública com des de les altres perspectives del dret.

9:00h - 9:15h Benvinguda a càrrec de Manel Ferré, president del CSC

9:15h - 10:45h Bloc 1: Afectació dels drets de la competència respecte a la contractació pública

10:45h - 12:00h Bloc 2: Interpretació de l'abast de la confidencialitat des del punt de vista dels secrets empresarials en la contractació pública

12:00h - 12:30h Pausa-cafè

12:30h - 14:00h Bloc 3: Interpretació de la contractació pública des del punt de vista del dret laboral així com possibles limitacions i conflictes

14:00h - 14:10h Cloenda a càrrec de Paula Hors, directora del SACAC

Ponents

  • Gemma Enfedaque, secretària tècnica de la Junta Consultiva Administrativa de Contractació Pública, que exposarà tota la part relativa a la LCSP
  • Susana Grau, cap de l'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència
  • Mònica López, advocada experta en propietat industrial i intel·lectual
  • José María del Valle, advocat expert en propietat industrial i intel·lectual
  • Francesc José Maria, advocat expert en dret laboral

Inscripcions