Febrer 2017

  1. Comissió de les Direccions Assistencials

  2. Grup de Treball de responsables de Comunicació

  3. Comissió d'Atenció Intermèdia

  4. Subcomissió de Treball Social Sociosanitària

  5. Comissió Permanent

  6. Comissió de Gestió Salut

  7. Sessió Plenària CAPSS

  8. Comissió de Recerca Qualitativa en Salut

  9. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

  10. Comissió de Serveis Generals