Desembre 2021

  1. Reunió de la Comissió Permanent

  2. Subcomissió de Treball Social d'Aguts

  3. Comissió de Pretecció de dades

  4. Comissió de Responsables de Farmàcia

  5. Subcomissió de treball Social Sociosanitari