Setembre 2020

 1. Comissió de Serveis Generals

 2. 21 minuts amb Lluís Bohigas

 3. Comissió Permanent

 4. Comissió d'Atenció Intermèdia

 5. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

 6. Comissió de Gestió Social

 7. Subcomissió de Treball Social d'Aguts

 8. 21 minuts amb Eduardo Mariño

 9. Comissió de Recerca Qualitativa

 10. Comissió del Sector d'Atenció Primària

 11. 21 minuts amb Olga Delgado