Octubre 2017

  1. Comissió del Sector d'Atenció Primària

  2. Comissió de les Direccions Assistencials

  3. Comissió de la Gestió Social i Comissió Social

  4. Comissió Permanent

  5. Comissió de Gestió Salut

  6. Subcomissió de Treball Social Sociosanitària

  7. Comissió de Serveis Generals