Actualitat >

Activitats i agenda

Protecció de dades: novetats i aplicació de la nova LOPD-GDD al sector salut i social

Data d’inici:
dimarts, 05 març 09:45
Data fi:
dimarts, 05 març 13:30
Lloc:
Seu del CSC, Avda. Tibidabo 21 Barcelona
  • 9:45h Inauguració de la sessió a càrrec de Manel Ferré, president del CSC
  • 10:00h Conferència a càrrec de Josuè Sallent, director de la Fundació TIC Salut i Social
  • 10:45h Presentació de les principals novetats de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) a càrrec de Núra Alberich, responsable de l'Àrea de Protecció de Dades del CSC
  • 11:15h Pausa cafè
  • 11:45h Respostes a les preguntes enviades pels assistents i torn obert de paraules
  • 13:30h Clausura

Programa

Inscripcions