CAPSS Employers' association >

Documentation and regulations

Conveni Col·lectiu de treball per als centres Sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut per als anys 2013-2014 (codi conveni núm. 79100095012014)

collective and other agreements