(SEPPS) Research Service >

Projects

Millorant l'impacte de les TICs en la coordinació i qualitat de l'atenció: una investigació operativa en col·laboració amb els/les professionals (PARTICIPA-TICS)

(2024-2026)

Objectiu general

Analitzar la contribució a la coordinació i qualitat assistencial de mecanismes de coordinació basats en TICs (historia clínica electrònica, interconsulta virtual, etc.) a tres comunitats autònomes i elaborar una estratègia alternativa per a la seva millora en el sistema nacional de salut (SNS).

Objectius específics

 • Analitzar les barreres i facilitadors de l'ús dels mecanismes de coordinació basats en TICs des de la perspectiva dels agents principals (gerents, professionals sanitaris i usuaris/ès) en diferents entorns del SNS;
 • Analitzar com els mecanismes de coordinació basats en TICs contribueixen a la coordinació i continuïtat entre nivells i la qualitat de l'atenció i elements de millora des de la perspectiva dels agents principals en diferents entorns del SNS;
 • Analitzar la relació de la qualitat assistencial amb el nivell de coordinació clínica i amb el nivell d'ús dels mecanismes de coordinació basats en TICs;
 • Dissenyar i pilotar una estratègia per a la millora de l'ús de mecanismes de coordinació basats en TICs, mitjançant un procés participatiu, en diferents entorns del SNS.

Disseny de l'estudi

Mètodes:

Sub-estudi 1: Disseny de mètodes mixtes

 1. Estudi qualitatiu descriptiu per identificar barreres i facilitadors de l'ús de mecanismes basats en TICs, la seva contribució a la coordinació i qualitat assistencial i estratègies de millora. 
 • Mostra teòrica en dues etapes: 
  • Entorns sanitaris
  • Gerents, professionals i usuaris/ès d'atenció primària i hospitalària.
 • Recollida de dades: Entrevistes semi-estructurades i grups focals.
 • La mostra final s'aconseguirà per saturació.
 • Anàlisis temàtic de contingut.

    2. Estudi quantitatiu ecològic.

 • Unitat d'anàlisis: entorns sanitaris de les tres CCAA. 
 • Fonts de dades: enquesta COORDENA-TICs i registres d'indicadors rutinaris.
 • Variables dependents: indicadors de qualitat d'atenció primària i hospitalària. 
 • Variables indepdendets: índex del nivell d'ús de mecanismes de coordinació basats en TICs; ítems de coordinació de la informació i de la gestió clínica, factors contextuals.
 • Anàlisis bivariats i multivariats.

Sub-estudi 2: Disseny participatiu i pilotatge d'una intervenció per a millorar l'ús dels mecanismes basats en TICs. 

 • Etapes:
  • Disseminació de resultats i selecció de la intervenció
  • Disseny i programació de la intervenció
  • Implementació
  • Avaluació 

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pels fons d'investigació de l'Instituto de Salud Carlos III, Subprograma de proyectos de Investigación en Salud (FIS) (PI23/00152) y Fondos FEDER, amb una subvenció de 108.750€.

Equip d'investigació

a. Catalunya

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SEPPS): Ingrid Vargas, M. Luisa Vázquez

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE): Elvira Sánchez

Badalona Serveis Assistencials (BSA): Joan Manuel Pérez-Castejón i Àlex Escosa Farga

Institut Català de la Salut (ICS): Montserrat Oliveras Gil

Parc de Salut Mar: Francesc Cots

Fundació Salut Empordà: Pere Plaja

Consorci Sanitari de Terrassa (CST): Antonio Sánchez Hidalgo

Consorci Hospitalari de Vic (CHV): Esther Fernández

Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA): Marta Banqué 

Gestió i Prestació de Serveis de Salut: Rami Qanneta

b. Illes Balears

Hospital Universitari Son Espases: Francisco Javier Fanjul Losa

Servei de Salut de les Illes Balears

c. País Basc

Osakidetza, Servei Basc de Salut: Maite Paino, Mikel Ogueta i Maite Madrid

Persones de contacte

Ingrid Vargas(ELIMINAR), Daniela Campaz(ELIMINAR), M. Luisa Vázquez

Documents relacionats

Articles

Comunicacions

Informes