Knowledge >

Catalogue of Publications

Posicionament estratègic del CHC Grup 1. El model de finançament del sistema sanitari

Technical reports

Author:
Components del grup: J.M. Brunet, T. López, S. Marimon, J. Berenguer, E. Mangas, E. Casadevall, M. Reventos, Coordinador: I. Vargas Expert: J. Puig
Editor:
CSC