Knowledge >

Catalogue of Publications

El sector sociosanitari en el moment actual de crisi econòmica: idees per a l'avenç sostenible del model

Technical reports

Author:
CSC
Publication:
2012

Document elaborat per la Comissió d’Atenció Intermèdia del CSC i aprovat per la Comissió Permanent del CSC. El document s'ha presentat públicament durant la Jornada d'Atenció Intermèdia del CSC / IX Jornada de Geriatria de Badalona Serveis Assistencials, celebrada el 31 de maig de 2012.

L'informe reflexiona sobre la necessitat d’una reconversió profunda del sector sociosanitari que faci sostenible el model i, a la vegada, ressituï els serveis en aquells punts a on els seus pacients diana estan causant més dificultats de gestió al sistema.

Download document (PDF 318,90 Kb)