Knowledge >

Catalogue of Publications

Reflexions del CSC envers la reconversió de la llarga estada sociosanitària a Catalunya

Technical reports

Author:
CSC
Publication:
27-11-2012

Document elaborat pel Grup de treball conjunt de les Comissions d’Atenció Intermèdia, Gestió Social i Social del CSC. Aprovat per la Comissió Permanent del CSC el 27 de novembre del 2012.

Download document (PDF 42,94 Kb)