Knowledge >

Catalogue of Publications

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

Books

Author:
Projecte Equity-LA (CSC centre coordinador)
ISBN:
978-958-738-811-4
Editor:
Universidad del Rosario, Bogotà
Pages:
424
Publication:
2019

En aquest llibre es presenta una part dels resultats del projecte internacional d'investigació "Impacte en l'equitat d'accés i l'eficiència de les xarxes integrades de serveis de salut a Colòmbia i Brasil (Equity-LA)", finançat per la Unió Europea i en el que van participar sis institucions de quatre països, dos europeus (Espanya i Bèlgica) i dos llatinoamericans (Colombia i Brasil). La investigació es va dissenyar amb el propòsit de millorar la comprensió sobre l'impacte de la implementació de les xarxes integrades de serveis de salut en l'accés, la coordinació, l'eficiència i l'equitat d'accés, en diferents contexts d'Amèrica Llatina. L'estudi a més d'evidència, va generar noves preguntes, que van donar lloc al projecte Equity-LA II (www.equity-la.eu), actualment en desenvolupament, també finançat per la Unió Europea, que profunditza en els seus resultats i amplia els anàlisis a quatre països més d'Amèrica Llatina: Argentina, Xile, Mèxic i Uruguai. Els resultats continguts en aquesta obra es refereixen als aspectes d'accés, coordinació, continuïtat i qualitat de l'atenció en les xarxes de serveis de salut, que s'analitzen mitjançant un estudi de casos, basat en estudis qualitatius i quantitatius i les dades del qual van recollir entre 2009 i 2012.

Descarrega el document (PDF 2,88 Mb)