Knowledge >

Catalogue of Publications

La governança en les institucions de salut

Books

Author:
Consorci de Salut i Social de Catalunya
Pages:
64
Publication:
2013

Aquest document recull les recomanacions del CSC sobre la governança del sistema de salut i de les entitats proveïdores del mateix. És el fruit del treball d'un grup d'experts i d'una jornada de debat i discussió amb els màxims responsables dels òrgans de govern i de gestió d'entitats associades al CSC, per tal de consensuar quins són els factors clau d'una bona governança institucional i els requisits del sistema per promoure-la, així com formular un conjunt de propostes de caràcter pràctic que es puguin implantar a les nostres organitzacions a curt i mitjà termini. La finalitat d'aquest treball és assegurar que les organitzacions estan en condicions d'obtenir els millors resultats assistencials possibles amb un ús eficient dels recursos que la societat posa a la seva disposició i que les entitats i el sistema de protecció i atenció a la salut es transmetran enfortits a les generacions futures.

Download document (PDF 1,85 Mb)