Publicació:
2018
  • Memòria d'activitat 2017 del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i de la patronal CAPSS
Memòria CSC 2017 (PDF 5,62 Mb)