Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per a l'Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció necessita incorporar un/a Infermer/a de Salut Laboral

REF: 2021AMSP01DUISL

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

 • Empresa: Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció (AMSP)
 • Lloc a ocupar: Infermer/a de Salut Laboral
 • Servei: Salut Laboral /PRL (centres gestionats pel CSC)
 • Jornada laboral: completa
 • Horari: De dilluns a divendres de 7h a 15h (flexibilitat horària segons la planificació anual i necessitats del servei)
 • Contracte: interinitat fins a resolució de convocatòria, amb possibilitat de conversió a indefinit
 • Incorporació: immediata
 • Referència de l'oferta: 2021AMSP01DUISL

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de diplomat/da o graduat/da universitari/ària en infermeria
 • Experiència acreditada en serveis de Prevenció propis i/o aliens

Es valora

 • Coneixements i formació en Prevenció de Riscos Laborals
 • Capacitat de treball en equip
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Capacitat analítica i d'organització
 • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposin del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Retribució bruta anual de 30.042,00 €
 • DPO segons condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria 2021AMSP01DUISL abans del 14 d'abril de 2021 indicant la referència de la convocatòria.


Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org
 

Descarregar document (PDF 205,13 Kb)

Envia'ns el currículum