Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Hospitalari de Vic necessita incorporar un Cap del Servei de Cardiologia

Es requereix

 • Titulació d'especialista via M.I.R. i Experiència professional mínima de 5 anys en l'àmbit assistencial de Cardiologia
 • Perfil competencial: Lideratge, competència en planificació i organització, capacitat d'anàlisi i síntesi i presa de decisions

Es valora

 • Formació en gestió hospitalària i conducció d'equips.
 • Experiència en funcions de comandament directe o de forma delegada.
 • Experiència en lideratge o participació de projectes assistencials.
 • Pertànyer a grups de treball de societats científiques.
 • Títol de doctor.
 • Activitats de recerca i docència.
 • Coneixement de l'idioma anglès (certificació)

S'ofereix

 • Contractació indefinida.
 • Retribució fixa mes variable per objectius.
 • Activitat docent d'acord amb programa docent acreditat de MIR.
 • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat per l'exercici docent.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Possibilitat de liderar projectes transversals.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del dia 21 de març al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic.
via mail: seleccio@chv.cat
via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/
Telèfon contacte: 93 889 11 11 (extensió 3254)

Descarregar document (PDF 121,91 Kb)